Allemansrätten

Flera olika myndigheter och organisationer informerar om Allemansrätten. Här finns en del av det informationsmaterial som finns samlat. Här finns filmer och broschyrer som ger mer information, på svenska och på andra språk.