Museum & kulturarv

Valdemarsviks rika kulturarv är resultatet av människors liv och leverne under närmare 10.000 år. Mötet mellan skärgården och bondebygd, hav och land, har skapat ett varierat och vackert kulturlandskap med välbevarade miljöer. Här finns minnen i form av fornlämningar, byggnader, samlingar, folkliga traditioner och sedvänjor som speglar kommunens historia under olika epoker.

Det är viktigt att tillvarata tidigare generationers erfarenheter och kunskaper. Medvetenhet om sin historia har betydelse för vår identiteten och traktens attraktivitet. Kommunen arbetar aktivt med att bevara och förmedla kunskap om sin historia i samarbete med hembygdsföreningar, museer och regionala myndigheter.