Idrott & Hälsa

Förutom insjöar, öppet hav, skogar och öppna landskap att uppleva och röra sig i, finns flera anläggningar för sport och idrott i vår kommun. Här i tabellen kan du söka efter anläggningar, motionsspår, planer och hallar.