Bidrag till bildnings- och kulturverksamhet

Kommunen stöder den lokala bildnings- och kulturverksamheten genom utdelning av årliga bidrag. Studieförbunden arrangerar studiecirklar och kurser inom många olika områden och en mycket viktig del av Valdemarsviks kulturliv bedrivs av föreningar och enskilda kulturarbetare.

Studieförbunden tilldelas bidrag i förhållande till verksamhetens omfattning och innehåll enligt fastställda beräkningsgrunder. Kulturaktörer (föreningar, enskilda personer m fl) kan söka bidrag till löpande verksamhet, särskilda projekt och investeringar.

Föreningar och enskilda kan även ansöka om att erhålla en svensk flagga eller fana.

För mer information, riktlinjer och ansökningsblanketter mm hänvisas till länkar och dokument i högerspalten.