Simhall

Välkommen till simhallen i Gusum! Här tar vi emot ett trettiotal grupper i veckan så som vattengymnastik, simskola och småbarnsgrupper.

Ordinarie öppettider för allmänheten

Badhuset är öppet från september till och med maj. Under månaderna juni, juli och augusti är badhuset stängt. Nedan ser du våra ordinarie öppettider. Ledningen förbehåller sig rätten att av säkerhetsskäl eller andra orsaker ändra öppettiderna under pågående säsong, om detta anses nödvändigt.