Här hittar du kommunens trygghetspunkter

Krisberedskapsveckan pågår nu i hela landet, med påminnelser om såväl krislådor och hemberedskap, som vikten av att visa solidaritet och följa myndigheters rekommendationer i ett krisläge.

Våra trygghetspunkter

I Valdemarsviks kommun kompletterar vi Krisberedskapsveckan med att informera om våra Trygghetspunkter – de platser dit du kan ta dig om vi råkar ut för en långvarig samhällsstörning, exempelvis ett strömavbrott som pågår under en längre tid. I de fallen aktiveras våra trygghetspunkter med olika former av stöd som behövs i den aktuella situationen. Medför en kris att vi exempelvis inte kan förlita oss på kommunikation via internet blir trygghetspunkterna den plats dit du kan ta dig för att få bekräftad information om vad som hänt och vad som sker framöver.

Ta del av vår krisberedskap och förbered dig

Det är viktigt att även du som har ett fritidsboende i vår kommun, eller är här på besök, känner till vilka trygghetspunkter som finns. På vår kommunsida, www.valdemarsvik.se, finns mer information om trygghetspunkter och mer information om din egen förberedelse. Allt som rör krisberedskap hittar du samlat på sidan “Trygg och säker”.