Sommartips: Sälsafari

Sommartips: Sälsafari

Nu är sommarens Sälsafari-resor planerade! Under sommaren 2020 kan ni följa med på Sälsafari utanför ön Harstena på gränsen mellan St Anna och Gryts skärgård. Längst ut i havet vid fyren Sandsänkan finns några låga hällar och där har en sälkoloni åter etablerat sig sedan något decennium. Själva fyren är mittpunkt i Sandsänkans sälskyddsområde med en radie på 1 km.

Läs mer om Sälsafari på denna sida.