Upptäck Kultur- och hälsoslingan!

Upptäck Kultur- och hälsoslingan!

Upptäck vår nya kultur- och hälsoslinga! Slingan är 3,5 km lång och går genom Valdemarsviks centralort. På vägen finns nio informationsskyltar som berättar vår lokala historia.

Den största delen av slingan är lättillgänglig, men för den som vill ha en större utmaning kan banan utökas med en del som genomförs i mer svårtillgänglig terräng.

Slingans sträcka och skyltarnas placering finns utmärkta på en karta som du kan hämta på turistbyrån, vårdcentralen och Valdemarsviks Sparbank alternativt ladda ner på kommunens hemsida. För att tydliggöra vägen finns det gröna markeringar på lyktstolpar och träd.

Läs mer om Kultur- och hälsoslingan på denna sida.